Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt phần mềm ký hóa đơn điện tử Netinvoice

Bước 1.

Đăng nhập vào hệ thống hóa đơn điện tử

Bước 2

Chọn Menu dọc  HỆ THỐNG / Download PM chữ ký

Tích vào “ download phần mềm chữ ký số “ ở của sổ bên phải để tải về.

Bước 3:

Giải nén File SingInvoice_Version01.zip vừa download về

Rồi vào thư mục đó kích đúp vào file Setup.exe

Kích chọn Run anyway

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Next

Chọn Close

Kết thúc cài đặt phần mềm chữ ký số.

Video hướng dẫn:

Bạn kích chuột vào đây để xem video hướng dẫn cài phần mềm ký hddt Netinvoice

Quý khách quay lại sử dụng hóa đơn như bình thường.